הזכויות במקרקעין ובדיור בקיבוצים ובמושבים: תובנות בעיקבות סקר עמדות והשוואה בין לאומית

Rachelle Alterman, מיכה דרורי

Research output: Book/ReportReport

Cite this