צעירים לנצח? : אתגרי התחזוקה של מבנים גבוהים : לקראת מדיניות כוללת

Translated title of the contribution: Forever Young? The Maintenance of High-Rise Housing Estates in Israel: Towards a Comprehensive Policy Framework

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"בעקבות הכוונה להאיץ את הבניה למגורים, בין היתר באמצעות שחרור חסמים שונים במערכת התכנון והבניה, צפוי קצב בניית מבני המגורים לגדול עד מאוד. תרחישי העתיד במדינת ישראל צופים כי עקב גידול האוכלוסין תידרשנה בניית עשרות אלפי יחידות דיור יחידות לשנה על פי תחזית גידול 60,000 כל שנה (ומעל אוכלוסייה גבוהה). מרבית מיחידות דיור אלה תיבנינה במבנים משותפים, חלקם מבנים גבוהים. מצב זה מחייב חשיבה מחודשת אשר שמה את האדם במרכז, על אחת כמה במצבי התחדשות עירונית בהם צפויה אוכלוסייה ותיקה להתמודד עם עלויות אחזקה גבוהות יותר. צורות המגורים הללו, המשותפות, הגבוהות, מחייבות אימוצה של ראייה אסטרטגית ארוכת טווח לגבי האחזקה של מבנים גבוהים ובחינה לעומק של השפעתם על העיר. מבני המגורים הנבנים כיום, אמנם לא נולדו לנצח, אך הם צפויים לנכוח במרחב הבנוי במאה הקרובה. טיפול באופן תחזוקתם, מראש ובדיעבד, הוא צו השעה, שכן פינויים העתידי במסגרת מיזמי "התחדשות עירונית" - ובשל התדרדרותם הפיזית - עשוי להיות מטלה קשה. על כן, חשוב להעלות על סדר היום את נושא האחזקה, ללמוד אותו ולחפש מנגנונים יצירתיים לעידודו. ספר זה נועד להוות צעד אחד בכיוון זה בהציעו מצע לדיון עתידי, כלים וכיווני חשיבה ברי יישום"--מן המעטפת האחורית.
Translated title of the contributionForever Young? The Maintenance of High-Rise Housing Estates in Israel: Towards a Comprehensive Policy Framework
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
StatePublished - 2017

Publication series

Nameסדרת מחקרי המרכז לחקר העיר והאזור

Keywords

  • Tall buildings -- Israel
  • Building -- Israel -- Planning
  • Buildings -- Maintenance

Cite this