שיקום שכונות מצוקה בישראל ומניעת התהוותן : מסמך רקע לדיונים בסדנא, זכרון יעקב, 21-20 לפברואר 1979: שקום שכונות מצוקה בישראל ומניעת התהוותן.

משה היל, נעמי כרמון

Research output: Working paper

Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
StatePublished - 1979

Cite this